עדי ודפי: 30,000 ש״ח בחודש הראשון

 

מקרה מבחן: 5,000 בחודש ממוצר מידע מוזר במיוחד

 

דניאל איבגי ״אני עושה 250 ש״ח ביום ממוצר דיגיטלי בשיטה של לגאסי״